HET AANBOD VOOR 2023 STAAT ONLINE! SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN OM DE VROEGBOEKKORTINGEN TE CLAIMEN!

Meet the team - Intro

Maak kennis met het JOLO Voetbalacademie!

JOLO Voetbalacademie vzw werd in 2021 opgericht door Jonas Deman, Lorenzo Seys en Heidi Schuyesmans met als doel om kinderen in een uitdagende opleidingsomgeving door middel van positieve coaching onze passie voor voetbal over te dragen.

Onze academie zet zich in om gemotiveerde en gediplomeerde trainers en monitors de stages en sessies te laten begeleiden op een kindvriendelijke manier. Tijdens onze stages en sessies is positieve coaching een kernbegrip waar we steeds naar toe wensen te streven.

We zetten volop in op de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Alle vrijwilligers bij JOLO Voetbalacademie vzw zijn onderworpen aan een vereiste controle van het attest wat hen toelaat om te werken met minderjarigen.

We zijn trots op onze JOLO Visie & Missie die we ten alle tijden hoog in het vaandel dragen. We zetten ons ten volste in om alle kinderen, ongeacht zijn of haar achtergrond een aangename tijd te geven waarbij we alle kansen bieden om onze JOLO stages en sessies succesvol af te ronden. Bij JOLO wordt alvast niemand zo maar naar huis gestuurd maar steeds gezocht naar (pedagogische) maatregelen om positief gedrag te stimuleren.

Gedurende onze stages zorgen we ervoor dat we maximaal inzetten op:
- Positieve aandacht schenken en blijk geven van waardering.
- Structuur geven en grenzen stellen.
- Geven van verantwoordelijkheden en stimuleren van zelfredzaamheid.
- Voorbeeldig gedrag stellen en kindvriendelijk taalgebruik.
- Een ADHD en autisme vriendelijke omgeving waarbij we, indien de deelnemer en zijn of haar familieleden/netwerk het wensen, tegemoet komen aan de individuele noden.
- FUN en absolute plezierbeleving.

Met ervaring in het werkveld zoals de bijzondere jeugdzorg en de begeleiding van kinderen met o.a. autisme, ADHD, leerproblemen,  gedrags- en emotionele stoornissen heeft het JOLO Voetbalacademie Team alvast de troeven in huis om hier volop in te zetten!

Wil je zelf als begeleider aan de slag bij JOLO Voetbalacademie, neem dan zeker contact op!

Deel op social media om jouw
vrienden op de hoogte brengen!