Meet the team - Intro

Maak kennis met het JOLO Voetbalacademie!

JOLO Voetbalacademie vzw werd in 2021 opgericht door Jonas Deman, Lorenzo Seys en Heidi Schuyesmans met als doel om kinderen in een uitdagende opleidingsomgeving onze passie voor voetbal over te dragen.

Alle kinderen, ongeacht hun voetbalniveau en of ze al dan niet aangesloten zijn bij een voetbalclub, zijn van harte welkom op onze JOLO voetbalstages en evenementen. JOLO Voetbalacademie zet alles in het werk om alle deelnemers een superleuke beleving te geven door middel van positieve coaching, leeftijdsspecifieke en uitdagende oefenstof, en een kindvriendelijke benadering.

We zetten volop in op de veiligheid en de gezondheid van de deelnemers. Alle gemotiveerde en gediplomeerde trainers of moni's bij JOLO Voetbalacademie vzw zijn onderworpen aan een vereiste controle van het attest wat hen toelaat om te werken met minderjarigen.

We zijn trots op onze JOLO Visie & Missie die we ten alle tijden hoog in het vaandel dragen. We zetten ons ten volste in om alle kinderen, ongeacht zijn of haar achtergrond een aangename tijd te geven waarbij we alle kansen bieden om onze JOLO stages en sessies succesvol af te ronden.

Bij JOLO wordt alvast niemand zo maar naar huis gestuurd maar steeds gezocht naar maatregelen om positief gedrag te stimuleren en de stage succesvol te beëindigen. Gedurende onze stages zorgen we ervoor dat we maximaal inzetten op:

  • Positieve aandacht schenken en blijk geven van waardering.
  • Structuur geven en grenzen stellen.
  • Geven van verantwoordelijkheden en het stimuleren van zelfredzaamheid.
  • Zélf voorbeeldig gedrag stellen en kindvriendelijk taalgebruik.
  • Een ADHD en autisme vriendelijke omgeving waarbij we, indien de deelnemer en zijn of haar familieleden/netwerk het wensen, tegemoet komen aan de individuele noden.
  • FUN en absolute plezierbeleving.

Met ervaring in het werkveld zoals de bijzondere jeugdzorg en de begeleiding van kinderen met o.a. autisme, ADHD, leerproblemen,  gedrags- en emotionele stoornissen heeft het JOLO Voetbalacademie Team alvast de troeven in huis om hier volop in te zetten!

Wil je zelf als begeleider aan de slag bij JOLO Voetbalacademie, neem dan zeker contact op!

Deel op social media om jouw
vrienden op de hoogte brengen!